Tuesday, February 07, 2017

ХҮЛЭМЖИЙН АЖ АХУЙ БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨСӨЛ /1200 м2/

Төслийн танилцуулга:
  • Төслийн үйл ажиллагааг эхлэхэд анхны хөрөнгө оруулалтын 56 110 000  төгрөг байна.
  • Өргөст хэмх, улаан лоолийн тус бүр  6*20 м хэмжээтэй 5 ширхэг хүлэмж, нийт 10 ширхэг хүлэмжтэй болно
  • Жил бүр төрөл бүрийн хүнийн ногоо тариалах боломжтой болно.
  • Цаашид хүлэмжийн тариалалтын чиглэлээр арвин туршлага хуримтлуулан, аж ахуйгаа    өргөжүүлэн бүтээгэдэхүүний нэр төрөл,  гарцыг нэмэгдүүлэн борлуулах боломжтой болно.
  • Төсөл хэрэгжсэнээр улаан лооль жилд  6000 кг, өргөст хэмх 7200  кг, Навчит байцаа 2520 кг  нийт 15820  кг  ургац хураан авна. 
  • Мөн бусад олон төрлийн нарийн ногоо  тариалж, үр ашгийг нь хүртэнэ. Эхний жилдээ 43 140 000 төгрөгийн   ногоо хурааж авна. 

2017 оны  4-р сарын 1- ээс эхлэн  аж  ахуйн бэлтгэл ажил эхэлж, жил бүр хүлэмжээ ашиглан тариалалт хийж үр шимийг нь хүртэнэ.