Thursday, February 25, 2016

5 га талбайд хүнсний ногоо тариалах бизнес төсөл


Бүтээгдэхүүн:
  1. Төмсний тариалан 3 га –д тариалах 
  2. Луувангийн тариалан 1 га –д тариалах 
  3. Сонины тариалан 0.5 га –д тариала 
  4. Манжингийн тариалан 0.5 га –д тариалах

ЦЭВЭР УСНЫ ҮЙЛДВЭР БАЙГУУЛАХ ТӨСӨЛ


Төслийн тухай:

- Цэвэр усны савлагаа нь 0,3 литр, 0,5 литр, 1,5 литр болон баллонтой байх
- Цэвэр усаа өвөрмөц амттай байхаар шинэлэг байдлаар хийх
- Цэвэр усны савлагаагаа бусдаас ялгарахуйц өнгө хэлбэртэйгээр үйлдвэрлэх
- Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөө ашиглан ундаа, жүүс, рашаан зэрэг бүтээгдэхүүн савлах.
-Цэвэр усны үйлдвэр байгуулах шаардлагатай үйлдвэргүй аймаг, сум орон нутагт хэрэгжүүлэх боловсруулах
- Улаанбаатар хотын  зах зээлд нийлүүлэх зорилгоор үйлдвэр байгуулах гэх мэт санаануудыг тусгах боломжтой.
- Уул уурхайн компани, аялал жуулчлалын байгууллагуудад гэрээгээр шууд ханган нийлүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэх

Энэхүү төслийг нийт Өмнөговь, Дорноговь, Сэлэнгэ аймаг хэрэгжүүлэх захиалгын дагуу боловсруулж байсан.


Төслийн хөрөнгө оруулалт нь тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал, ажлын байр, бусад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, ажлын байр барих зэрэг олон хүчин зүйлийг хэрхэн шийдвэрлэснээс хамааран 80 сая ба түүнээс дээш төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар босох боломжтой. 

ТӨСЛИЙН АГУУЛГА
I БҮЛЭГ. ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ КОМПАНИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ
1.1   Компанийн товч танилцуулга
II БҮЛЭГ. ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ
              2.1    Төслийн товч агуулга/ танилцуулга
              2.2    Төсөл амжилттай  хэрэгжих боломж, үндэслэл
              2.3    Макро орчин
2.3.1     Эдийн засгийн орчин
2.3.2     Улс төр, хууль эрх зүйн орчин
2.3.3     Техникийн орчин
2.3.4     Нийгэм соёлын орчин