Wednesday, January 02, 2013

ЗЭЭЛИЙН ТООЦООЛЛЫГ ЭКСЕЛ ДЭЭР ХИЙХ БЭЛЭН ФАЙЛ

Та бизнес эрхлэхээр, эсвэл бизнесээ өргөжүүлэх зорилгоор зээл авахыг төлөвлөж байна. Гэвч та хэдий хэмжээний зээлийг ямар хүүтэй, хичнээн жилийн хугаанд төлөх вэ гэдэг асуултанд тэр бүр шууд хариулт олж чадалгүй заавал банкны эдийн засагчтай очиж уулзах хэрэгтэй болдог.