Thursday, December 29, 2016

МАЛ НЯДАЛГААНЫ ЦЕХ БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨСӨЛ /Эмээлт/

Төслийн танилцуулга
  • Эрүүл ахуйн сорил шинжилгээнд хамрагдсан малыг зориулалтын байр, орчин нөхцөлд нядлана.
  • Малын эмчийн хяналтанд нядалгаанд оруулах мал бүрийг оруулж, дүгнэлт шинжилгээ хийнэ.
  • Нийт  12   хүнийг тогтвортой ажлын байраар хангана.
  • Орон нутагт томоохон цар хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах боломжтой, цаашид өргөжиж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бололцоотой  үйлдвэрлэлийн суурь тавигдана
  • Орон нутгийн иргэд байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, орон нутгийн хөгжилд  тодорхой хувь нэмрээ оруулна. 
  • Төсөл эмээлтэд байршина. 

Үнэ
70,000
Дансны дугаар
5040093526 /ХААН БАНК/
Дансны нэр
Г. Энхмаа
Татаж авах нөхцөл
Дансанд төлбөрөө шилжүүлээд  мсж-ээр  мэйл хаяг эсвэл Facebook хаягаа өгнө.
Хуудасны тоо
32
Боловсруулсан огноо
2016

Post a Comment