Tuesday, April 04, 2017

СУРГАЛТЫН ТӨВ БАЙГУУЛАХ БИЗНЕС ТӨСӨЛ

Төслийн зорилго, чиглэл: Бага хэмжээний хөрөнгө оруулалтаар тогтвортой үйл ажиллагаатай сургалтын төв байгуулан төрөл бүрийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулсны дагуу  суралцагчдад чанартай мэдлэг олгон ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхэд төслийн зорилго оршино. Сургалтын төв байгуулах төслийн хүрээнд дараах чиглэлүүдээр байгуулагдаж  боломжтой. 

- МСҮТөв
- Гадаад хэл сургалт
- Бизнес сургалт
- Ерөнхий боловсролын  мэдлэг ахиулах сургалт 
- Спорт, урлагийн  мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх сургалт
- Компьютерийн сургалт
- Өдөр өнжүүлэх, асрах сургалт гэх мэт байх боломжтой.  

Төслийн хөрөнгө оруулалт, төсөл хэрэгжих хугацаа, сургалтын чиглэл, төлөвлөсөн үйл ажиллагаа зэргийг төслийн захиалагчийн хүссэний дагуу бичиж боловсруулна. 

Сургалтын төв байгуулах бизнес төслийн загварыг татаж авахыг хүсвэл:
Үнэ
30,000
Дансны дугаар
5040093526 /ХААН БАНК/
Дансны нэр
Г. Энхмаа
Татаж авах нөхцөл
Дансынд төлбөрөө шилжүүлээд  мсж-ээр  мэйл хаяг эсвэл Facebook хаягаа өгнө.

Утас:  99060811

Post a Comment