Wednesday, October 12, 2016

40 үнээний ферм байгуулах бизнес төсөл

Төслийн зорилго, чиглэл:
Цахилгаан саалтууртай үнээний ферм байгуулах төсөл. Тус үнээний фермийг байгуулснаар түүхий сүү борлуулах, мах бэлтгэлийн цех байгуулах боломжтой. Төсөлд фермийн зохион байгуулалт, байрны загвар тооцоо, орлого ашиг,  үйл ажиллагааны зардлууд,  орлогын болон мөнгөн урсгалын тайлан зэргийг  оруулж өгсөн байгаа.Төсөлд дараах санааг тусгах боломжтой 

- Уламжлалт аж ахуйгаас эрчимжсэн чиглэлрүү  шилжих
- Үнээний ферм цахилгаан саалтуутай байх 
- Сүүгээрээ цагаан идээ боловсруулж зах зээлд нийлүүлэх
- Тэжээлийн ургамлаа өөрийн талбайдаа тариалдаг байх
Үнээний сүүнээс гадна махны жижиг цех байгуулан ажиллуулха
- Ялгадсыг ашиглах технологи бий болгох
- Далагдуулан хуурай сүүний үйлдвэр байгуулах
Бүтээгдэхүүн: Үнээний сүү, мах, боловсруулсан цагаан идээ
Төслийн байршил: Хотоос гадуур (аймаг, сум, дүүрэг)
Төслийнхэрэгжүүлэх хугацаа: 1-5  жил 

Утас: 99060811 
Post a Comment