Thursday, February 25, 2016

5 га талбайд хүнсний ногоо тариалах бизнес төсөл


Бүтээгдэхүүн:
  1. Төмсний тариалан 3 га –д тариалах 
  2. Луувангийн тариалан 1 га –д тариалах 
  3. Сонины тариалан 0.5 га –д тариала 
  4. Манжингийн тариалан 0.5 га –д тариалах


Та энэхүү төслийг өөрийн өрхийн болон байгууллагын дотоод хэрэгцээнд эсвэл  зах зээлд нийлүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлэх боломжтой.  Таныг энэхүү төслийг хэрэгжүүлэхэд төрийн зээл тусламж, дэмжлэг, банк санхүүгийн байгууллагын зээлийн систем, олон улсын байгууллагын хөнгөгөллттэй зээлийн санхүүжилтүүд тусална гэдэгт бид итгэлтэй байна. 
Post a Comment